足球比分直播预测

 tham dự | thời gian:2023-02-06 11:28:29
Đà Nẵng bổ nhiệm nhiều nhân sự chủ chốt - Ảnh 1.

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ - Ảnh: C.T.T.

ĐàNẵngbổnhiệmnhiềunhânsựchủchố

Theo đó, bà Nguyễn Thị Thu Hương - phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy - được bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

ĐàNẵngbổnhiệmnhiềunhânsựchủchố

Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh - phó tổng biên tập báo Đà Nẵng- được bổ nhiệm giữ chức vụ phó giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

ĐàNẵngbổnhiệmnhiềunhânsựchủchố

Ông Phan Văn Tấn - phó giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng - được bổ nhiệm giữ chức vụ phó tổng biên tập báo Đà Nẵng, thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

ĐàNẵngbổnhiệmnhiềunhânsựchủchố

Ông Trần Viết Phương - phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - được bổ nhiệm giữ chức phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy, thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

ĐàNẵngbổnhiệmnhiềunhânsựchủchố

Ông Nguyễn Công Tiến - phó giám đốc Sở Ngoại vụ - được bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

ĐàNẵngbổnhiệmnhiềunhânsựchủchố

Bà Vũ Thị Bích Hậu - phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - giữ chức vụ phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

ĐàNẵngbổnhiệmnhiềunhânsựchủchố đứng đầu: 9632bước lên: 99